Tải phần mềm Aardwolf Slab Crack Calculator:
Ngôn Ngữ:

Người dùng:  
Mật khẩu:
Đăng ký | Quên mật khẩu  
                                                                                                                                                                          

Phân loại


Sản Phẩm Nổi Bật

Portable Water Supply Tank
Portable Water Supply Tank
Portable Water Supply Tank

Bình cung cấp nước di động

Mã sản phẩm: PWST

Tổng quan

Bình cung cấp nước di động là nguồn cung cấp nước rất hiệu quả khi nước không có sẵn ở trên công trường. Bình nước này là dụng cụ đặc biệt hữu ích khi sử dụng với máy cắt rãnh Aardwolf, máy khoan hoặc bất cứ máy nào khác khi có yêu cầu nguồn nước để làm lạnh dụng cụ cắt. Bình cung cấp nước sẽ tạo áp suất khi sử dụng bơm tay, có dung lượng 10 lít nước.

Thông số kỹ thuật

  • Áp suất làm việc: 3.5 to 4.2 Bar 
  • Dung lượng bình: 10 lít 
  • Trọng lượng tịnh: 2.5 kg 
Không có sản phẩm nào
Copyright © 2008 Aardwolf All rights reserved.