Bước đầu tiên để tạo đơn đặt hàng sản phẩm cần trục Aardwolf
Quý khách vui lòng điền theo mẫu có sẵn sau đây
Cần trục treo tường:
1 m 2 Kg 3
Loại khung treo cần thiết để: (Vui lòng chọn loại phù hợp)
Gắn trên trụ thép Gắn trên trụ bê-tông cốt thép Gắn trên tường bê-tông cốt thép
* Cần trục được gắn vào bất cứ kết cấu nào cần được sự chấp thuật của kỹ sư thiết kế
Captcha: (*)
Captcha Reload Image

Cần trục gắn trụ:
1 m 2 Kg 3
4 mm 5 mm 6 mm
Loại khung treo cần thiết để: (Vui lòng chọn loại phù hợp)
Gắn trên nền có chốt bu-lông Gắn trên mặt sàn bê-tông cốt thép Gắn trên trần bê-tông cốt thép
Captcha: (*)
Security Code Reload Image