Tải phần mềm Aardwolf Slab Crack Calculator:
Ngôn Ngữ:

Người dùng:  
Mật khẩu:
Đăng ký | Quên mật khẩu  
                                                                                                                                                                                                   

Phân loại


Sản Phẩm Nổi Bật

Wedgee
Wedgee

Công cụ nêm đá

Mã sản phẩm: AWG1

Tổng quan

Giảm khả năng tử vong và thương tích của người làm việc trong khi di chuyển các tấm một cách hiệu quả hơn. Công cụ Nêm đá an toàn tạo khoảng trống lý tưởng giữa các tấm đá dù là 2 hay 3cm, do đó, Thiết bị kẹp Aardwolf có thể dễ dàng được chèn vào khi người làm việc đã ra khỏi vùng tối của tấm đá. Nếu được sử dụng đúng cách, công cụ này giúp duy trì sự an toàn tại nơi làm việc.

 
Không có sản phẩm nào
Copyright © 2008 Aardwolf All rights reserved.