Tải phần mềm Aardwolf Slab Crack Calculator:
Ngôn Ngữ:

Người dùng:  
Mật khẩu:
Đăng ký | Quên mật khẩu  
                                                                                                                                                                                                   

Phân loại


Sản Phẩm Nổi Bật

Fork Extensions Transporter FET01
Fork Extensions Transporter FET01

Xe vận chuyển càng nối xe nâng

Mã sản phẩm: FET01

Tổng quan 

Xe vận chuyển càng nối xe nâng rất tiện dụng để vận chuyển các khối hàng hóa từ khu vực kho đến xe nâng và ngược lại. Giúp tăng hiệu quả làm việc cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Trọng lượng tịnh 10.39 22.9
Tổng trọng lượng 10.43 23Không có sản phẩm nào
Copyright © 2008 Aardwolf All rights reserved.