Đế chở khung - Mẫu

Mã sản phẩm: BDFF200

Tổng quan 

Rất lý tưởng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi nhà máy hay trên công trường. Các bánh xe hạng nặng cho phép di chuyển vật liệu trên đế chở khung một cách dễ dàng trong nhà xưởng hay trên công trường.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Tải trọng  1000 2204
Trọng lượng tịnh 49 108
Tổng trọng lượng 50 110
Kích thước đóng gói 1300x100x150 51.2''x3.9''x5.9''