Tải phần mềm Aardwolf Slab Crack Calculator:
Ngôn Ngữ:

Người dùng:  
Mật khẩu:
Đăng ký | Quên mật khẩu  
                                                                                                                                                                                                   

Phân loại


Sản Phẩm Nổi Bật

Steel Post Base 1600-1800 SPB1618
Steel Post Base 1600-1800 SPB1618

Cữ chặn 1600-1800

Mã sản phẩm: SPB1618

Tổng quan

Cữ chặn làm bằng thép có độ nghiêng 4° giúp giữ đá an toàn. Được thiết kế phù hợp với các thanh đỡ đá tấm và đá khối có chiều cao 1600 hoặc 1800 mm.

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Dùng cho các thanh đỡ có chiều cao 1600 - 1800 63 - 70.9
Trọng lượng tịnh 1 2Không có sản phẩm nào
Copyright © 2008 Aardwolf All rights reserved.