Thanh đỡ hàng thành phẩm 50x50x2 - Cao 700

Mã sản phẩm: FGR06

Tổng quan 

Thanh đỡ hàng thành phẩm được thiết kế để lưu trữ các đá thành phẩm và đá dư với chiều cao không quá 700 mm. 

Thông số kỹ thuật 

 
(mm-kg)
(inch-lb)
Dùng cho thanh đỡ có chiều cao 700 27.6
Độ dày thành trụ 2 0.08
Giới hạn chảy 345 Mpa -
Trọng lượng tịnh 2.4 5.3
Tổng trọng lượng 2.5 5.5
Kích thước đóng gói 50x50x700 2''x2''x27.6''
 
Giới hạn tải trọng làm việc:
  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Sản Phẩm Liên Quan