Trụ đứng giá đỡ đá 50x50x5 – Cao 1400

Mã sản phẩm: ASR08

Thông số kỹ thuật

 
(mm-kg)
(inch-lbs)
Giới hạn chảy 345MPA -
Độ dày thành trụ 5 0.2
Trọng lượng tịnh  9.8 21.6
Tổng trọng lượng 10 22
Kích thước trụ 50x50x1400 2''x2''x55.1''

Giới hạn tải trọng làm việc: 

  • Để tính Công suất lưu trữ đá của kệ, vui lòng nhấn vào đây 
  • Đây là công cụ sẽ giúp quý khách quyết định chọn bao nhiêu trụ và loại trụ nào.

Sản Phẩm Liên Quan